Sečenje CNC mašinama (laser, gas i plazma) - UslugeSečenje Laserom (Messer Fiber Laser)

 

Dimenzije
Materijal Debljina table Dimenzija table
Čelici raznih kvaliteta konstrukcioni čelici sa povišenim mehaničkim osobinama pocinkovani i plastificirani čelični lim 15mm 2000 x 8000 mm
Nerđajući čelik 10mm
Aluminijum 8mm


Sečenje gasom

 

Dimenzije
Debljina table Dimenzija table
5 – 250 mm 2500 x 8000 mm

Sečenje konstruktivnih, ugljeničnih i legiranih materijala.Sečenje plazmom
(sa površinskim obeležavanjem (graviranjem))

 

Dimenzije
Debljina table Dimenzija table
2 – 32 mm 2000 x 6000 mm

Sečenje konstruktivnih, ugljeničnih, legiranih i inox materijala.