Podužno sečenje trake - UslugeMogućnost ravnanja i podužnog sečenja TV trake u sledećim kvalitetima:

 

EN JUS
S 235 JR Č0361
S 275 JR Č0451
S 355 J2 Č0563
S 355 MC  
DD13  

 

Debljina Širina
1,5 – 4 mm 30 – 1500 mm

 Mogućnost ravnanja i podužnog sečenja HV trake u sledećim kvalitetima:

 

EN JUS
DC01 Č0146
DC03 Č0147
DC04 Č0148
DX51D  
C60E Č1731

 

Debljina Širina
0,5 – 3 mm 30 – 1500 mm