Pocinkovani lim - Prodaja


Pocinkovani lim

 

Širina lima Debljina pocinkovanog lima (mm)
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
1000 x x x x x x x x x x x   x
1250   x x x x x x x x x x   x
1500           x x x x x x x x

• Navedeni pocinkovani limovi su u kvalitetu DX51D Z200 (Nanos cinka 200gr/m2)
• Namenski se mogu poručiti limovi sa nanosom cinka od 100gr/m2 do 275gr/m2Pocinkovani bojeni lim

 

Debljina/Širina lima (mm) RAL
9002 5010 8019 3011 3009 6028 9006 8017
0,5x1250 x x x x x x x x