Perforiranje lima - UslugePerforacija i savijanje (SALVAGNINI)

 

Debljina Širina Dužina
0,4 – 2 mm Do 1500 mm Do 3000 mm

 Savijanje lima (SALVAGNINI)

 

Debljina Širina Dužina
Dužina Do 1000 mm Do 2000 mm

Maksimalne dimenzije u savijenom stanju.