Misija i vizija


MISIJA ''Atenic commerce'' d.o.o. Čačak je uvoz, nabavka i prodaja crne i obojene metalurgije, kao i usluge prerade i obrade metala. ″Atenic commerce″ d.o.o. je kompletno organizovan tim vrednih i preduzimljivih ljudi. Naš zadatak je da uvek obezbedimo proizvode crne i obojene metalurgije, kao i da izvršimo usluge prerade i obrade metala za našeg kupca.

Karakterišu nas usluge prodaje proizvoda crne i obojene metalurgije, kao i prerade i obrade metala visokog kvaliteta čime zadovoljavamo zahteve kupaca, interes svoga vlasnika i zaposlenih, svojih isporučilaca kao i društvene zajednice u celini.

VIZIJA ''Atenic commerce'' d.o.o. Čačak treba da postane i ostane vodeći regionalni lider u oblasti prodaje crne i obojene metalurgije i usluga prerade i obrade metala. Takođe, svoju delatnost treba da proširimo na sve zemlje bivše EX Jugoslavije. Naprekidno pratiti potrebe kupaca i adekvatno i blagovremeno odgovoriti na njih i ostvariti sa njima partnerske odnose. Negovati entuzijazam i posvećenost poslu, kao i neprestanu brigu za zaposlene i društvo u celini. Biti moderna, dinamična i fleksibilna organizacija sa stalnim usvajanjem novih znanja i neprekidno podizati kvalitet svojih usluga. Kroz održavanje vrhunskog kvaliteta svojih usluga, kao i profitabilnosti poslovanja, treba da obezbedi zadovoljstvo prvenstveno kupaca a potom i ostalih zainteresovanih strana u svojoj delatnosti (vlasnika, zaposlenih, isporučilaca, društvene zajednice). Biti najbolji u društvu najboljih, uspešno poslovati i biti lider na tržištu prodaje crne i obojene metalurgije i usluga prerade i obrade metala uz naš moto ″UVEK MOŽE KVALITETNIJE I BOLJE ″.

U Čačku, 10.09.2013.g.

Hala