Čelici - Prodaja


Čelik


Konstruktivni, ugljenični i legirani čelici i sivi liv

 

Postupak izrade Kvalitet/Dimenzije
EN JUS EN JUS EN JUS EN JUS EN JUS EN JUS EN
C45 Č1530 42CrMo4 Č4732 20MnCr5 Č4321 C15 Č1221 S355 J2 Č0563 S235 JR Č0361 GG25
(sivi liv)
Valjani Ø16 – 250mm Ø16 – 250mm Ø16 – 250mm Ø20 – 160mm Ø20 – 160mm Ø20 – 100mm  
Kovani Ø160 – 500mm Ø160 – 500mm Ø160 – 500mm   Ø160 – 500mm    
Vučeni Ø4 – 100mm   Ø25 – 50mm     Ø4 – 80mm  
Liven pod prit.             Ø20 – 410mm

• Dužine čelika od 3000 (6000) mm
• Vučeni čelici su u tolerancijskom polju h9


Alatni čelici

 

  Kvalitet/Dimenzije
EN W nr JUS EN W nr JUS EN W nr JUS EN W nr JUS EN W nr JUS
X210Cr12 1.2080 Č4150 X155CrVMo12 1.2379 Č4850 X38CrMoV5 1.2343 Č4751 90MnCrV8 1.2842 Č3840 60WCrV7 1.2550 Č6444
Prečnik Ø6,3 – 401mm Ø6,3 – 401mm Ø12,3 – 302mm Ø16 – 232mm Ø12 – 101,5mm

• Dužine čelika od 3000 (6000) mm

 

Postupak izrade Kvalitet/Dimenzije
EN JUS EN JUS EN JUS
C45 Č1530 S275 JR Č0451 S235 JR Č0361
Valjani 16x16 – 50x50mm 6x6 – 50x50mm
Vučeni 16x16 – 100x100mm  

• Dužine čelika od 3000 (6000) mm


Alatni čelici

 

  Kvalitet/Dimenzije
EN W nr JUS EN W nr JUS
X210Cr12 1.2080 Č4150 X155CrVMo12 1.2379 Č4850
Presek 25x25 – 50x50mm

• Dužine čelika od 3000 (6000) mm


 

Postupak izrade Kvalitet/Dimenzije
EN JUS EN JUS EN JUS
C45 Č1530 S275 JR Č0451 S235 JR Č0361
a b a b A B
Valjani     12-50mm 20-300mm 2–20mm 10-150mm
Vučeni 15-40mm 20-100mm        

• Čelici sa pravougaonim poprečnim presekom u kvalitetu S235JR (Č0361) su zaobljenih ivica
• Dužine čelika od 3000 (6000) mm


Alatni čelici

 

  Kvalitet/Dimenzije
EN W nr JUS EN W nr JUS EN W nr JUS EN W nr JUS EN W nr JUS
X210Cr12 1.2080 Č4150 X155CrVMo12 1.2379 Č4850 X38CrMoV5 1.2343 Č4751 90MnCrV8 1.2842 Č3840 60WCrV7 1.2550 Č6444
Presek a x b a      x       b a      x       b a      x       b
10-120mm x 40-505mm 20-402mm x 100-803mm 10-60mm x 100-455mm 10-60mm x 150-400mm

• Dužine čelika od 3000 (6000) mm


Alatni čelik u poboljšanjom stanju

 

  Kvalitet/Dimenzije
EN W nr JUS
40CrMnMoS8-6 1.2312 Č4742
Presek a x b
26x1115mm 40x1000mm 45x1000mm 50x950mm 60x1050mm 70x1050mm 90x450mm 425x910mm

• Dužine čelika od 3000 (6000) mm


Čelici šestougaonog poprečnog preseka ( OK )

 

Postupak izrade Kvalitet/Dimenzije
EN JUS EN JUS
C45 Č1530 11SMn30 Č3990
Vučeni 13 – 60mm 7 – 60mm

• Dužine čelika od 3000 (6000) mm